Twój koszyk jest pusty

Polityka prywatności

Polityka prywatności w sklepie Art-kolekcjoner

 

1.Klauzula informacyjna

 

Administratorem danych:

Art-kolekcjoner Iwona Rakowska ul.B.Chrobrego 64,59-550 Wojcieszów Nip 6941575546

 

2.Kontakt

 

kontakt@art-kolekcjoner.pl

lub telefoniczny 502067875

 

3.Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych:

 

Zawarcie i wykonanie umowy oraz świadczenie usług zgodnie z umową.

Nie prowadzimy akcji marketingowych.Dane kontaktowe (również mailowe) służą wyłącznie do obsługi zamówień.System sklepowy wysyła komunikat automatycznie po złożeniu zamówienia.

 

4.Czas przechowywania danych osobowych

 

Niezależnie od podstawy przetwarzania, zgodnie z którą przetwarzamy Twoje dane osobowe, będziemy przechowywać je do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśniećia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz w każdej chwili ją wycofać, a my możemy przetważać Twoje dane tylko do tego momentu.

 

5. Odbiorcy danych

 

Nie udostępniamy danych osobowych w celach marketingowych podmiotom trzecim. Nie prowadzimy akcji Marketingu bezpośredniego i pośredniego.

Twoje dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom(firmom księgowym,dostawcą usług IT,firmom wysyłkowym) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora.

 

6. Prawa klienta

 

Prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,usunięcia,ograniczenia przetwarzania.Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego,w tym w celach analitycznych.

W przypadku danych osobowych obwarowanych Twoja zgodą - masz prawo cofnąć zgodę (prawo nie działa wstecz)

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy - świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego sie ochroną danych,gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.